Det var en gang et lite europeisk land helt lengst nord på kontinentet, hvor folk levde av tømmerhogst og fiske. Vi hadde ikke mye penger, men vi hadde et digert landområde fordelt på relativt få mennesker. Vi var langt i fra det rikeste lande i Europa, og våre naboer, Sverige og Danmark så på oss som en fattig liten nabo. Men, vi var heldige nok til å ha råderett over et digert havområde, og under havbunnen var det store felter med olje. En gang på syttitallet hadde vi begynt å nå et teknologisk nivå der det var lønnsomt å hente opp oljen fra Nordsjøen.

Olje er på vei ut, hva er alternativet?

Det tok selvfølgelig noen tiår til, men etterhvert vokste den norske økonomien seg sterk på grunn av olje, og i dag har vi ett av verdens største brutto nasjonalprodukt per innbygger. Med høye inntekter kommer også et høyt prisnivå, og Norge er i dag et av verdens dyreste land. Med en vakker natur kan vi by på mye til turister fra fjern og nær, men jeg tror prisnivået holder dem unna. Olje er nok bra for tryggheten i økonomien, men den har gjort oss mindre attraktive for besøkende, dessverre.

Klarer vi oss uten olje i fremtiden?

Vi normer oss en fremtid uten olje, for selv om det ligger store felter med olje og venter på oss ute i nordsjøen, har kostnadene en tendens til å øke, og prisen for olje har falt drastisk de siste årene, og det er ikke noen særlig gode utsikter for at den skal stige igjen. Den fallende oljeprisen har gjort Norge billigere for turister, siden kronekursen er svært knyttet til oljeprisen. Jeg tror at vi kan hente inn litt av de tapte pengene på å gjøre oss til et mer attraktiv land for turisme, men da bør vi kanskje tenke på å liberalisere andre ting også, slik at vi kan tyne turistene for mer penger, med ordentlige olje-kasino og et friere marked.