Nå som kursen for olje lenge har pekt nedover, ser det ikke like bra ut for den norske økonomien. Oljeutvinning har i flere tiår vært hjørnesteinen i økonomien, og med konstant vekst i økonomien har vi fått et svært høyt prisnivå, og vi har lagt til oss en del dyre vaner. En stadig fallende oljepris er drevet av økt oljeutvinning i midtøsten, og siden de der har borerigger på land, kan de utvinne olje fra feltene sine mye mer effektivt enn oss, som må bruke oljeplattformer og bore dypt under vann. Blir oljeprisen lav nok, vil det ikke lenger være lønnsomt for oss å drive med oljeutvinning, og vi må se oss om etter andre måter å holde liv i økonomien på.

Oljeutvinning må bli mer lønnsomt

Det er selvfølgelig viktig at vi handler raskt her, men det tviler jeg på at myndighetene er i stand til. Stort sett vil ikke noe bli effektivisert før det går med røde tall så det suser, og med tanke på at mange felt allerede er utbygd og driver med oljeutvinning, så er jo investeringen allerede gjort, og vi må bare sørge for at vår oljeutvinning drives for fulle mugger før prisene går ytterligere ned.

Økt oljeutvinning for å investere i fremtiden

Du trenger jo ikke være Nostradamus for å se at behovet for olje kommer til å synke, selv i en verden med en stadig økende befolkning. Flere og flere benytter seg av fornybare energikilder, og elektriske biler som klarer seg helt fint uten bensin har blitt mer og mer populære. Ved å effektivisere oljeutvinningen kan vi tjene penger mens muligheten fortsatt er der, og pengene bør deretter investeres i moderne teknologi og nyvinning, slik at vi får flere ben å stå på når det ikke lenger lønner seg å utvinne olje. Vi har jo store forekomster av thorium i Norge, så kanskje kjernekraft er fremtiden for oss som ressursprodusent?